de uitvaart of herdenking van uw overleden dierbare of van u zelf

De uitvaart van uw overleden dierbare

Uw dierbaar familielid of goede vriend(in) is overleden. Een betekenisvol afscheid van hem of haar is voor u van groot belang. Daarbij wilt u dat het bij zijn of haar persoonlijkheid past, maar ook bij uw manier van afscheid nemen.

Daar past voor de overledene of voor u een kerkelijke uitvaart niet (helemaal) bij. Ook vindt u sommige bijeenkomsten in het crematorium te weinigzeggend.
Maar hoe zou er dan wel voor een passend afscheid gezorgd kunnen worden?

Stillstaan helpt u bij het vormgeven van een betekenisvolle afscheidsdienst, passend bij de persoonlijkheid en de wensen van de overledene en die van u.
In onderling overleg kan ik u, naast de uitvaartverzorger en of de pastoor/ predikant, laten weten wat er allemaal mogelijk is. En dat is vaak veel meer dan u denkt.

Tijdens de voorbereiding van de dienst kan ik u o.a. helpen bij het zoeken van passende teksten die eventueel ook in de rouwbrief, -advertentie en op het herinneringskaartje gebruikt kunnen worden.
Ook kan ik u helpen bij het bedenken van handelingen die tijdens de dienst uitgevoerd kunnen worden om uw gevoelens voor de overledene uit te drukken. Zo zouden mensen berichtjes of symbolische voorwerpen bij de overledene kunnen leggen. Deze kunnen al dan niet door de gever toegelicht worden naar de overige aanwezigen toe. Mocht u het fijn vinden dat ik u help bij het maken van deze voorwerpen, dan kan dat. Ook bij het uitzoeken van muziek kan ik u helpen als u dat wilt. Mocht u nog op andere gebieden informatie of begeleiding van mij willen krijgen, dan kan dat natuurlijk altijd besproken worden.
Als al uw wensen duidelijk zijn geworden, kan ik ze samenvoegen tot de door u gewenste dienst.

Tijdens de dienst kan ik u helpen met de totale uitvoering ervan. Maar het kan best zijn dat u graag bepaalde onderdelen zelf uitvoert of uit laat voeren door familieleden en/ of vrienden. Dat kan natuurlijk. Ook zou een combinatie mogelijk zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld een tekst zelf voor willen lezen en mij als reserve-spreker achter de hand houden, mocht het u tijdens de dienst toch niet lukken.

Na de dienst kan Stillstaan u ook helpen bij het (gedeeltelijk) maken van een grafmonument. Zelf werken aan een monument dat de herinnering aan uw overleden dierbare levend houdt kan u veel voldoening geven en helpen bij de rouwverwerking.

Herdenkingsdienst/ -bijeenkomst

U wilt uw overleden dierbare na verloop van tijd (bijvoorbeeld na zes weken, na een jaar, na twee of meerdere jaren) herdenken. Daarbij bent u niet tevreden met alleen de vernoeming van de naam van de overledene in een kerkelijke dienst, of alleen een hapje en drankje met uw familieleden en/ of vrienden.
Maar wat zou u wel kunnen doen?

Samen met Stillstaan zult u erachter komen dat er veel meer mogelijk is dan u op het eerste gezicht zou denken. U kunt al uw persoonlijke wensen bespreken om zo te komen tot een betekenisvolle herdenkingsdienst of -bijeenkomst.

Een voorbereiding op uw eigen uitvaart

Sommige mensen moeten er niet aan denken: jezelf voorbereiden op je eigen uitvaart!
Zij houden gedachten over hun eigen dood het liefst ver van zich.
Toch is het helemaal zo gek nog niet. We gaan onvermijdelijk dood. En als het dan gebeurt, kan het voor de nabestaanden een hele opluchting zijn dat de uitvaart inhoudelijk al uitgedacht is. Precies volgens de wensen van de overledene zelf, die er natuurlijk de wensen van de nabestaanden bij kan betrekken.

Soms zijn de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare nauwelijks in staat om de uitvaart inhoudelijk vorm te geven. Ze hebben het gevoel ‘in een roes’ te leven.
Dit kan dan na de uitvaart als een groot gemis ervaren worden en een goede rouwverwerking in de weg staan.

Stillstaan kan u begeleiden in het vormgeven van uw afscheidsdienst. Daarbij kan ik u dezelfde diensten bieden die ik eerder al noemde bij de ‘uitvaart van uw dierbare’.
Samen bedenken we zo gedetailleerd mogelijk hoe uw afscheidsdienst er uit zal komen te zien. Daarbij worden ook de door u gewenste teksten, muziekstukken, etc. verzameld. Dit alles wordt opgeborgen in een dossier dat u mee naar huis kunt nemen en op een voor uw nabestaanden bekende plek opbergen. Mocht u na verloop van tijd uw afscheidsdienst aan willen passen, dan neemt u uw dossier gewoon weer mee om er samen met mij naar te kijken en de aanpassingen door te spreken.

Als de dienst na uw overlijden uitgevoerd gaat worden, kan ik uw nabestaanden daarin ondersteunen. Dat hoeft echter niet.