sprongen in de groei van uw kind

U bent nog maar nauwelijks bekomen van de overweldigende geboorte of komst van uw prachtige kind… en het zit al op de basisschool! Herkent u dit tempo?

Voor u het weet is uw kind zelfs al geen kleuter meer. En wat er dán allemaal verandert!
Uw kind leert lezen en schrijven en doet nu graag mee met de ‘echte’ wereld. Het leert ook steeds meer mensen kennen.
Maar hoe kunt u uw kind voorleven hiermee om te gaan, zodat niet alleen hij of zij, maar liefst ook de (hele?!) wereld gelukkig kan worden?
Een wereld die bij ons bestaat uit een mix van culturen. Misschien daarom wilt u uw kind niet (alleen) de katholieke Eerste Heilige Communie laten doen. U zou het fijner vinden als uw kind nu hoort van verschíllende ‘verhalen’: wel en niet-godsdienstig, van vroeger en nu. Maar hoe doe je dat dan?

Vier een ‘groeifeest’!

Stillstaan organiseert sinds 2010 ‘groeifeesten’ voor leerlingen van groep 4.

groeifeestHet ‘groeifeest’ bestaat uit een aantal voorbereidende bijeenkomsten waarin verhalen uit de verschillende wel en niet-godsdienstige levensbeschouwingen centraal staan. Verhalen van vroeger en nu. Daarmee kijkt het kind, samen met de ouders en grootouders, naar wat anderen in deze en vroegere werelden, voor keuzes
ma(a)k(t)en op precies datzelfde kruispunt in hún leven. Om daarmee je plek te kunnen bepalen in een wereld die groter is dan je eigen ‘ik’…

Na deze bijeenkomsten vindt de gezamenlijke viering van het ‘groeifeest’ plaats, samen met alle kinderen en de mensen die meelopen op hun levensweg.
Een belevenis om nooit te vergeten!

Zo krijgt uw kind met het ‘groeifeest’ de kans om, na even stil te hebben gestaan, weer zinvol vooruit te gaan. Maar niet alleen uw kind! Zo kunt ook u er als ouder en grootouder mee vooruit. Het kan u helpen om de overgang te maken van het (uiteraard liefdevolle!) vasthouden van uw kleuter naar het steeds meer loslaten van uw schoolkind en alle gevoelens die daarbij om de hoek kunnen komen kijken. Want ik geef het toe, dat is niet altijd gemakkelijk (en dan spreek ik uit eigen ervaring…)

En daarna?… Blíjft uw kind doorgroeien!
Voor u het weet zit het in groep 8 en staat de middelbare school al voor de deur… over loslaten gesproken!
Niet alleen voor u als ouder een hele kluif (en dan spreek ik alweer uit eigen ervaring…) maar vooral ook voor uw kind. Het verlaten van de basisschool en de start op de middelbare school is een belangrijk ‘keerpunt’ in het leven van uw kind, dat gepaard kan gaan met angst en onzekerheid. Tsja… en wat doe je dan?

Vier een ‘doorgroeifeest’!

Stillstaan organiseert sinds 2012 ‘doorgroeifeesten’ voor leerlingen van groep 8.

doorgroeifeestHet ‘doorgroeifeest’ bestaat uit een aantal voorbereidende bijeenkomsten waarin verhalen uit de verschillende wel en niet-godsdienstige levensbeschouwingen centraal staan. Door de waarden en houdingen die binnen deze verhalen spelen, worden de kinderen zich bewuster van zichzelf.
Hoe staan ze in het leven? Met welke talenten, vaardigheden en houdingen kunnen ze vooruit op de middelbare school?
In de ‘grote’ levensbeschouwelijke verhalen herkennen de leerlingen hun eigen ‘kleine’ verhaal…

Na deze bijeenkomsten vindt de gezamenlijke viering van het ‘doorgroeifeest’ plaats, samen met iedereen die meeloopt op hun levensweg. Dit feest kan, in overleg met de docent(en) van groep 8, worden gecombineerd met de viering van de (vaak al bestaande) afsluitende musical. Door hier, samen met Petra Ritzen, vooraf met een ‘doorgroei-bril’ naar te kijken, kan dit de musical een verrassende, inhoudelijke, wending geven. Daardoor krijgt deze een bijzondere, symbolische betekenis en wordt het voor de kinderen en hun ouders een belevenis om nooit te vergeten!

Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om de leerlingen van uw groep 8 ook letterlijk ‘door te laten groeien’ naar hun middelbare school. Met een op maat gemaakt ‘doorgroeiprogramma’ wordt ruimte geschapen voor de onderliggende processen die een rol spelen bij deze belangrijke overgang van bekend naar onbekend… Het ‘doorgroeiprogramma’ zorgt voor een evenwichtigere overgang en een sterkere start op de betreffende middelbare school. Hiermee kan uw basisschool de na-Cito periode een hele zin- en ook betekenisvolle inhoud geven!

Levenskunstlessen op school

Ook de (door)groeifeesten van Stillstaan zijn gegroeid. Vanaf het schooljaar 2017/ 2018 geeft Stillstaan in samenwerking met de DaVinci Academie de leerlijn ‘Levenskunst’ uit:

Een positief pedagogisch klimaat

Kinderen ontwikkelen zich sneller en leren makkelijker in een positieve omgeving. Een prettige sfeer – niet alleen in de klas maar in de hele school – is een voorwaarde voor ieder kind om het beste uit zichzelf en de ander te kunnen halen. In de drukke praktijk van alledag wordt hier nogal eens aan voorbij gegaan. Een positief pedagogisch klimaat ontstaat door welbevinden en betrokkenheid te bevorderen, een belangrijk uitgangspunt van Levenskunst.

4 thema’s voor levensvragen

Binnen Levenskunst wordt gewerkt met vier schoolbrede thema’s:

  1. Ik & de Ander
  2. Vrede & Vrijheid
  3. Groei & Ontikkeling
  4. Gevoelens & Vertrouwen

De thema’s bieden een stevige basis om het hele jaar door levensvragen aan de orde te stellen en daarmee ook belangrijke onderwerpen zoals pesten en waarden en normen in de omgang met elkaar. Met behulp van Levenskunst wordt dit soort onderwerpen pedagogisch stevig ingebed in de cultuur en het klimaat van een school. Aan ieder thema kunnen schoolvieringen worden gekoppeld.

Binnen elk thema worden kernkwaliteiten besproken, geobserveerd en geoefend. Door met de hele school tegelijk aan bijvoorbeeld de kernkwaliteit Respect te werken met daarbinnen de kwaliteiten Samenwerken, Leiderschap tonen en Oprecht zijn, ontstaat er een golf van activiteit door de school.

Lees meer: http://www.davinciacademie.nl/home/scholen-2/alle-scholen/levenskunst/

Mocht u als ouder, docent van groep 4 of 8, of als schoolleider geïnteresseerd zijn in de viering van een (door)groeifeest of Levenskunstlessen? Neem dan gerust contact op! In onderling overleg wordt het aanbod naadloos aangepast aan uw specifieke wensen.