Wat heb ik aan Stillstaan?

Waarom zou u stilstaan bij dat bijzondere moment in uw leven? Op deze vraag kan niemand beter dan uzelf het antwoord geven. Wat de diensten van Stillstaan betreft, kunt u rekenen op creatieve en deskundige:

begeleiding tijdens uw zoektocht om stil te staan bij dat bijzondere moment

Wij zullen tijdens een aantal gesprekken met elkaar uw misschien nog wel vage, onbestemde ideeën zien uitgroeien tot concreet uitgewerkte plannen. Deze passen natuurlijk bij uw persoonlijke wensen. Dat betekent dat ze kunnen variëren van serieus en bedachtzaam, tot lichtvoetig, tot zelfs hilarisch. Afhankelijk van de gebeurtenis en uw persoonlijkheid zoeken we op uw eigen manier naar diepgang. Zo kunt u, eventueel samen met de mensen die veel voor u betekenen, stilstaan bij die bijzondere gebeurtenis.

begeleiding bij het zelf maken of vinden van een bijpassend symbolisch voorwerp

Een ‘symbolisch voorwerp’ klinkt misschien wat zwaar, maar u kunt zich er ook een speelkleed voor een baby bij voorstellen, dat de vorm heeft van een landkaart, om de nog af te leggen levensweg te symboliseren.
Veel mensen (u natuurlijk niet) roepen meteen dat ze ‘helemaal niet creatief zijn!’ In al die jaren dat ik docent handvaardigheid ben ben ik maar één persoon tegengekomen bij wie dat klopte. Dat valt dus erg mee…
Los van het plezier of de voldoening die u eraan kunt beleven, vergroot het zelf maken van dit voorwerp uw betrokkenheid.

Mocht u niet zelf aan de slag willen gaan (u bent wel erg creatief, maar u heeft wat weinig tijd) dan kan ik, of een andere kunstenaar, dit voorwerp voor u maken.

begeleiding bij de praktische uitvoering van uw plannen

U kunt zelf uw ideeën uitvoeren of dit door familieleden of vrienden laten doen. Misschien vindt u het echter prettiger, passender of praktischer om mij dat geheel of gedeeltelijk te laten doen. Dat kan.

verzorging van lezingen, lessen, workshops en bezinningsbijeenkomsten (theoretisch en/ of praktisch)

Laat mij weten wat u zoekt, dan laat ik u weten wat ik bied.